Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

 

För att hålla er informerade om vad som händer
i föreningen ber vi dig att du sänder in din email adress till.

medlemsinfo@bygdeforeningentararpnotabrane.se

Gökotta vid Gångslebäcken 2024
(Alla kom tyvärr inte med på bilden)


     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
     
      Bilder dragspelsträffar