Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

 
    

 

  
  Nytt År Nya Möjligheter.

  Årsmöte söndagen den 26 mars16:00. 
 Därefter bjuder vi på Kaffe och våfflor.
Välkomna

     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
     
      Bilder dragspelsträffar