Bygdeföreningens schema för gräsklippning 2021

 Vi skall klippa en gång mellan måndag och onsdag för att gäster som hyr av oss skall slippa få in gräs i huset.
 
Tänk på att använda uppsamlarvagnen till klipparen och töm den vid kanten mellan ån och garaget alternativt vid majbålet.
 Växer gräset dåligt så skall det köras längsmed ån tills man ser att det inte behövs mer, och en sväng med grästrimmern vid behov.
 
Komihåg att tanka maskinen efter avslutat pass. Skulle det inte finnas bensin på hyllan i garaget så skall det meddelas
 till Karolin Martinsson 0703-157 721 Lämna nyckeln till nästa på listan så att det blir som en påminnelse att det är dags
 för klippning.
 Skulle det vara problem, fel eller skada på utrustningen skall det rapporteras
 till Kjell Svensson 070-9987 722 
 Tack för att du hjälper till
””””Magnus)))

VECKA: UTFÖRES AV:                             

18 Inge Ericsson        0709-468 881

19 Magnus Andersson                072-1851554

20 Cornelius Fischer 0704-427 725

21 Igge Andersson    0703-762 223

22 Tony Andersson  

23 Martin Wahlfried  

24 Magnus Jönsson 

25 Mattias Erlandsson                0702-519 010

26 Kjell Nilsson         

27 Inge Eriksson        0709-468 881

28 Filip Holmström    0709-202854

29 Arne Nilsson        

30 Henrik Nilsson      0733-967 826

31 Jonas Olsson       0705-116 675

32 Martin Wahlfried  

33 Jens Svensson     0708-109 899

34 Stig Martinsson    

35 Martin Hansson    0705-266 679

36 Tony Andersson  

37 Leif Sturesson     

38 Kjell Svensson      070-9987722


 

 

                                             Tillbaka