Bygdeföreningens schema för gräsklippning 2020

 Vi skall klippa en gång mellan måndag och onsdag för att gäster som hyr av oss skall slippa få in gräs i huset.
 
Tänk på att använda uppsamlarvagnen till klipparen och töm den vid kanten mellan ån och garaget alternativt vid majbålet.
 Växer gräset dåligt så skall det köras längsmed ån tills man ser att det inte behövs mer, och en sväng med grästrimmern vid behov.
 
Komihåg att tanka maskinen efter avslutat pass. Skulle det inte finnas bensin på hyllan i garaget så skall det meddelas
 till Karolin Martinsson 0703-157 721 Lämna nyckeln till nästa på listan så att det blir som en påminnelse att det är dags
 för klippning.
 Skulle det vara problem, fel eller skada på utrustningen skall det rapporteras
 till Kjell Svensson 070-9987 722 
 Tack för att du hjälper till
””””Magnus)))

 
VECKA: UTFÖRES AV:
 
18 Inge Ericsson 0709-468 881
19 Filip Holmström 0709-202 854
20 Cornelius Fischer 0704-427 725
21 Igge Andersson 0703-762 223
22 Tony Andersson
23 Martin Wahlfried
24 Magnus Jönsson
25 Mattias Erlandsson 0702-519 010
26 Kjell Nilsson
27 Inge Eriksson 0709-468 881
28 Magnus Andersson 0721-851 554
29 Arne Nilsson
30 Henrik Nilsson 0733-967 826
31 Jonas Olsson 0705-116 675
32 Martin Wahlfried
33 Jens Svensson 0708-109 899
34 Stig Martinsson
35 Martin Hansson 0705-266 679
36 Tony Andersson
37 Leif Sturesson
38 Kjell Svensson 070-9987722

 

                                             Tillbaka