Bygdeföreningens schema för gräsklippning 2020


VECKA: UTFÖRES AV:

18 Inge Ericsson
19 Filip Holmström
20 Tony Andersson
21 Kjell Svensson
22 Arne Nilsson
23 Martin Wahlfried
24 Magnus Jönsson
25 Mattias Erlandsson
26 Carl-Erik Boberg
27 Inge Eriksson
28 Magnus Andersson
29 Filip Holmström
30 Henrik Nilsson
31 Jonas Olsson
32 Martin Wahlfried
33 Jens Svensson
34 Carl-Erik Boberg
35 Martin Hansson
36 Arne Nilsson
37 Magnus Jönsson
38 Kjell Svensson


 

                                   Tillbaka