Gps Position Bygdeföreningen

Decimalgrader                   N 56.23000  E14.86690
Grader/minuter/sekunder    N 56.13.48   E 14.52.00
           Tillbaka