Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

    


Inbjudan till alla för information om grannsamverkan 1 feb. 2018 18:30 i bygdeföreningens lokaler Nötabråne.

     

 

                          

  

                                
 
      

     
      Bilder dragspelstämmor