Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

    
                 
   
         Njut av dagen den kommer inte tillbaka.

               

                          Nytt År Nya möjligheter.                       

     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
    

 
      Bilder dragspelsträffar