Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

 


   

  Välkomna på Julfest I Nötabråne
 Söndagen den 10 december 16:00

   Se programmet här.

     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
     
      Bilder dragspelsträffar