Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

    
          
      

   
   Njut av dagen den kommer inte tillbaka.
        Höstmarknad lördagen den  20 oktober 12:00-16:00

     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
    
      Bilder dragspelsträffar