Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

 Njut av dagen. 
Den kommer inte tillbaka. 

Valborg 2022
 

 
     
  

     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
    

 
      Bilder dragspelsträffar