Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

    


Inbjudan till grannsamverkan pågår i bygden.

Välkomna till
Spelmanstämma lördagen den 12 maj 14:00

     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
    
      Bilder dragspelstämmor