Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

 
Föreningen har blivit erbjudna att medverka vid Sweden Rock, är du intresserad att hjälpa till. Du får fri Entre under hela festivalen.
Kontakta Magnus 076325065

     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
     
      Bilder dragspelsträffar