Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 

 


För att hålla er informerade om vad som händer
i föreningen ber vi dig att du sänder in din email adress till.
medlemsinfo@bygdeforeningentararpnotabrane.se

Om du fått email från oss har vi redan din adress.

Valborg i Nötabråne
Startar 20:00
Brasan tänds 21:00
Försäljning av korv och lotter.
Välkomna

Fira gökotta med oss 9  maj
mer info kommer efter Valborg.
     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
     
      Bilder dragspelsträffar