Välkommen till

  Karlshamns kommun i Blekinge och

 

 

 

 

             

Föreningslokalen i Nötabråne fd. skola

            

         

 


   

                                   
Bygdeföreningens Hjärtstartare har placerats på väggen utanför Bygdegården i ett värmeskåp som är larmat.
Den är nu den 27 juni aktiverad och klar för att användas om olyckan skulle vara framme. Den blinkande gröna lampan visar att den redo för uppdrag.
Den ska registreras på SMS- Livräddares App

     

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

                                   
     
      Bilder dragspelsträffar