Mötesdagar 2024 för styrelsen

Årsmöte 24 mars 16:00

Styrelsemöte tisdagen den 30 jan. 18.30

Styrelsemöte tisdagen den 19 mars 18.30

Styrelsemöte måndagen den 22 april 18.30

Styrelsemöte måndagen den 2 sept. 18.30

Styrelsemöte tisdagen den 22 okt.   18.30

Styrelsemöte tisdagen den 26 nov. 18.30   

Bygdeföreningen Tararp Nötabråne med omnejd.

Organisationsnr.   836201-1069

                                                                                

                                    

                                                                       


        
Tillbaka

Styrelse 2024
Ordförande  
Magnus Andersson 0763250654

Vice Ordförande
 
Emma Svensson 07331109899

Sekreterare
 
Bodil Olsson 0763507641
   
Kassör  
Karoline Mattsson 0703157721
   
Ledamöter  
Henrik Nilsson 0733967826
Tony Andersson 0727352955
Ute Klemt Andersson 0708737943
Ola Persson 0706575969
   
Suppleanter  
K-E Lindström  
Elna Emilsson  
   
Revisorer  
Peter Estberger 0763060157
Anders Widerberg 329402
Revisorssuppleant  
G-B Gustavsson  
   
Valberedning  
K-E Lindström 0705900205
Arne Nilsson