Mötesdagar 2019

Årsmöte 24 mars 16:00

Styrelsemöte onsdagen den 6 mars     18:30

S
tyrelsemöte onsdagen den 24 april   18:30

Styrelsemöte torsdagen den 29 aug.    18:30

Styrelsemöte  tisdagen   den 15 okt.    18:30
   

Bygdeföreningen Tararp Nötabråne med omnejd.

Organisationsnr.   836201-1069

                                                                                

                                    

                                                                       


        
Tillbaka

Styrelse 2019
Ordförande  
Emma Svensson 0733109899

Vice Ordförande
 
Magnus Andersson 87055

Sekreterare
 
Bodil Olsson 0763507641
   
Kassör  
Karoline Mattsson 0703157721
   
Ledamöter  
Henrik Nilsson 0733967826
Jens Svensson 31392
Ute Klemt Andersson 0708737943
   
   
Suppleanter  
K-E Lindström  
Elna Emilsson  
   
Revisorer  
Peter Estberger 0763060157
Anders Widerberg 329402
Revisorssuppleant  
G-B Gustavsson  
   
Valberedning  
Julius Svensson  
Fredrik Wijk