Mötesdagar 2022 för styrelsenStyrelsemöte måndagen den 17 jan. 18.30

S
tyrelsemöte måndagen den 21 mars 18.30   

Bygdeföreningen Tararp Nötabråne med omnejd.

Organisationsnr.   836201-1069

                                                                                

                                    

                                                                       


        
Tillbaka

Styrelse 2021
Ordförande  
Emma Svensson 0733109899

Vice Ordförande
 
Magnus Andersson 0721851554

Sekreterare
 
Bodil Olsson 0763507641
   
Kassör  
Karoline Mattsson 0703157721
   
Ledamöter  
Henrik Nilsson 0733967826
Tony Andersson 0727352955
Ute Klemt Andersson 0708737943
Ola Persson 0706575969
   
Suppleanter  
K-E Lindström  
Elna Emilsson  
   
Revisorer  
Peter Estberger 0763060157
Anders Widerberg 329402
Revisorssuppleant  
G-B Gustavsson  
   
Valberedning  
K-E Lindström 0705900205
Julius vensson 0735062397