Mötesdagar 2017Styrelsemöte onsdagen den 18 januari 18:30

Styrelsemöte torsdagen den 9 mars    18:30

Årsmöte söndagen den 19 mars. kl.16:00

Styrelsemöte onsdagen den 17 maj    18:30

Styrelsemöte  onsdagen den 30 augusti 18:30

Styrelsemötet onsdagen den 25 oktober 18:30
   

Bygdeföreningen Tararp Nötabråne med omnejd.

Organisationsnr.   836201-1069

                                                                                

                                    

                                                                       


        
Tillbaka

Styrelse 2017
Ordförande  
Emma Svensson 31392

Vice Ordförande
 
Magnus Andersson 87055

Sekreterare
 
Bodil Olsson 0763507641
   
Kassör  
Karoline Mattsson 19868
   
Ledamöter  
Henrik Nilsson 19868
Jens Svensson 31392
Ute Klemt Andersson 0708737943
   
   
Suppleanter  
K-E Lindström 329013
Elna Emilsson 321380
   
Revisorer  
Peter Estberger 0763060157
Anders Widerberg 329402
Revisorssuppleant  
G-B Gustavsson 329013
   
Valberedning  
K-E Lindström 329013
Jens Svensson 31392